„Čím dítě krmit?“ Knižní tip Dvojky: Jíst zvířata od Jonathana S. Foera

Jonathan S. Foer: Jíst zvířata
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jonathan S. Foer: Jíst zvířata

Populární americký romanopisec začal po narození syna pátrat, jak to chodí v masném průmyslu, aby se mohl zodpovědně rozhodnout, čím bude své dítě krmit. V rámci rodičovského snažení narazil na skutečnosti, které nemohl ignorovat ani si je nechat pro sebe.

Autor osvětluje problém masového chovu zvířat z různých úhlů: nejde pouze o nedůstojné nakládání se zvířaty, ale také o vliv masového chovu na životní prostředí a na lidské zdraví. Foerova kniha patří v této oblasti k zásadním za posledních 10 let. Jeho přístup k této problematice je osobitý.

Autor neagituje

Jonathan S. Foer: Jíst zvířata

Neagituje, místo argumentování výhodami bezmasého stravování předkládá čtenáři fakta, se kterými se každý musí vypořádat sám. Shromažďované údaje prokládá svými úvahami, příběhy a reportážemi, autentickými výpověďmi velko- i malochovatelů a pracovníků na jatkách.

Rozhodněte se sami

Třebaže on sám vsadil na vegetariánské stravování, ukazuje, že volba nemusí být mezi „jíst a nejíst maso“. Variantou pro „masožravce“ může být podpora rodinných farem, které vsadily na humánnější chov zvířat.

Reportáž/beletrie

Kniha přináší mnoho zajímavostí pro čtenáře jakéhokoliv přesvědčení a jídelníčku. K čtivosti poloreportážního textu, do kterého mnoho informací sehnal autor ilegálně, přispívá i to, že autor se původně věnoval beletrii.