Chaviva. V Izraeli či Velké Británii je její jméno pojmem. U nás ji ale v podstatě nikdo nezná

Žila krátce, pouhých 30 let. Z toho čtvrt století v Československu, odkud odešla do tehdejší Palestiny.

To se psal rok 1939 a nad evropskými Židy se začal vznášet přízrak holocaustu. O pět roků později se tato žena na Slovensko vrací. Se zbraní v ruce.

Vrací se pomoci slovenskému povstání a lidem, kteří tu jsou nacisty nejvíce ohroženi: Židům. Neopustí je ani ve chvíli, kdy má možnost, po potlačení povstání, odletět do zázemí. Zůstává, aby na Slovensku našla smrt. Její spolubojovníci jí říkali Chaviva.

V pořadu jsou použity úryvky z bibliografické studie Stanislava Motla, z knihy Kataríny Hradské Listy Gizely Fleischmanové, cituje se ze vzpomínek Chadima Chermese, ze studie Ladislava Lipschera Účas Židů na hnutí odporu na Slovensku a knihy Jiřího Šolce Bylo málo mužů.

Spustit audio