Cabrnoch

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Antonín Kotík vykládal příjmení Cabrnoch ze slovesa cábrati nebo cábrovati, tj. „zvolna jíti“, pak by se jednalo o pojmenování podle způsobu chůze. Na Zlínsku se užívalo i nářeční sloveso cabrňať ve významu „vodu rozlévat“. Domníváme se, že by byl možný i výklad z adjektiva cabrnatý neboli „chlupatý“ (cabrny byly „kozí chlupy“). V takovém případě by patřilo příjmení Cabrnoch do kategorie pojmenování podle vzhledu. V současnosti nosí toto jméno 214 obyvatel.

Použitá literatura:
A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 118