Bylo tam spoustu, nebo spousta lidí?

Obojí znamená hodně. Proč ale může být něčeho spoustu i spousta?

Otázka:
Není mi jasné, proč je často slyšet – a už jsem to viděl i v textu – „bylo tam spoustu lidí“, a naopak „máme spousta přátel“. Jak to, že cit pro jazyk mluvčího nesplete?


Odpověď:
Výraz spousta může být z hlediska slovního druhu jak podstatným jménem ženského rodu, tak neohebným příslovcem (v této slovnědruhové platnosti může mít též podobu spoustu). V obou případech nese význam „mnoho, hodně“.

Ve funkci podstatného jména se spousta skloňuje podle vzoru „žena“ a řídí se jím tvar slovesa v přísudku: byla tam spousta komárů; vznikla tam spousta alternativních divadel; spousta farmářů ráda vodila své psy na závody.

Ve funkci příslovce má sloveso v přísudku neosobní tvar: bylo tam spousta lidí; bylo tam spoustu lidí.