Břetislav Tureček: Etnická čistka, hladomor, masakry Arménů… Bezesporu. Ale byl to úmysl vlády Osmanské říše?

21. duben 2015

Turecko obviňuje papeže ze šíření nenávisti. Úmysl arménské genocidy i nadále striktně popírá. Hovoří i o podstatně nižším počtu obětí.

Genocida je věc právního rozboru. Právní definice genocidy pochází z roku 1948 a klíčovým bodem v ní je prokázání úmyslu.

„Úmysl zlikvidovat zčásti anebo celou skupinu obyvatel, ať už na etnickém, náboženském nebo jiném základě,“ cituje Břetislav Tureček.


Břetislav TurečekŽe šlo o genocidu, připouští 22 z 200 zemí světa. Je to prostě politické stanovisko.

Turecko popírá právě úmysl vyhladit Armény, nepopírá samotné vyvražďování. „Podle Turecka šlo prostě o válečná jatka.“

Důkazy o úmyslu

Jednoznačný důkaz, že by například tehdejší ministr války vydal rozkaz k vyvraždění Arménů, chybí. „Naopak jsou důkazy, že regionální turečtí velitelé, když jim přišel rozkaz, aby s Armény zacházeli slušně, řekli: Nám nebude nikdo poroučet, jak se máme chovat k Arménům.“

Řada lidí na lokální úrovni se chovalo velmi brutálně, sadisticky. A Armény cíleně vraždili. V rámci odplaty za předchozí zabíjení nebo prostě z nenávisti ke křesťanům. „Ale bylo toto centrální politikou Osmanské říše? To je jádro sporu.“

Historická data

„Masakry začaly necelý rok poté, co Osmanská říše vstoupila do první světové války na straně Německa a Rakouska-Uherska. Jejím protivníkem bylo sousední carské Rusko,“ připomíná souvislosti Tureček.

„Arméni, nejen v Rusku, ale i v Osmanské říši, začali z velké části spolupracovat s Ruskem. Začali být vyzbrojováni Ruskem a začali bojovat proti Osmanské říši, proti vlastní zemi. Stali se doslova pátou kolonou.“

Symbolické datum

24. dubna 1915 byl vydán první rozkaz k zatýkání arménských elit a k přesídlení Arménů, kteří žili podél ruské hranice. Zásadnější rozkazy k plošné deportaci přišly později.

„Začalo docházet i k masakrům, cílenému vyvražďování ohromného množství Arménů. Ale daleko více Arménů zahynulo při těch přesunech. Na útrapy, na nemoci, na hlad.“ Etnické čistky probíhaly potom několik let.

Čísla nesouhlasí

„Arméni mluví o 1,5 až 2 miliony vyvražděných. Oni nepřipouštějí jiné formy umírání lidí. Zatímco Turecko říká 350 000,“ upozorňuje Tureček. „Pozor ale! Arméni taky vraždili. Při teroristických akcích zabili desítky tisíc muslimů.“

Pomůže cílené potápění pašeráckých lodí vyřešit situaci s uprchlíky? Je rozbíjení historických památek muslimy fingované? Poslechněte si ze záznamu v iRadiu.

Spustit audio