Bradavic na ploskách nohou se nezbavíme snadno

29. květen 2012

Chodíte do bazénu nebo do sprch ve fitku bez obuvi? Tak se mějte na pozoru. Můžete chytit virovou bradavici a zbavit se jí není tak úplně snadné. V krajních případech můžete sáhnout i hluboko do peněženky.

Ochrana je jednoduchá: obuv, vlastní deka a to, že si nebudete lehat přímo na kachličky. Bradavice se totiž přenáší buď přímým kontaktem, nebo také nepřímým kontaktem z odloučených povrchových vrstev kůže.

Vzhůru do boje!

Pokud už se vám na těle nějaká zahnízdí, bývá to nejčastěji na ploskách nohou, kde je vnímavost kůže největší a možnost uchycení nejvyšší. „Objevit je ale můžete i v obličeji a na rukou,“ upozorňuje MUDr. Petr Velčevský z VFN v Praze.

Za kožním lékařem si zajděte, i když si nejste jisti, že se jedná o bradavici. K těm nejznámějším léčbám patří ošetření tekutým dusíkem. „Tedy zmrazením. Není to úplně příjemný způsob, ale poměrně razantní a většinou jednorázový.“

Když všechno selže

Existuje ale i ošetření laserem, které si pacient hradí sám. „Často stačí jedno ošetření, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že ošetřit je většinou třeba třikrát. Používá se až v krajních případech, kdy ty běžné metody, které hradí pojišťovny, selhaly.“

Většinou se aplikuje na ploskách, kde jsou bradavice (jednoduše řečeno) zašlapané. „Člověk se pořád vlastně tlakem, chůzí dostává do situací, že tu bradavici zašlapává hlouběji,“ osvětluje specialista celou situaci.

Doslovný přepis rozhovoru

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pěkné a klidné dopoledne přeje Daniela Brůhová. Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu, pořad Je jaká je. Co uslyšíte v této hodince? Například vám odstraníme bradavice, hned se podívejte, jestli nějakou máte, poradíme, jak na to. Zmíníme se také o tématu historickém, atentát na Heydricha a pozvu, abyste poslouchali i po jedenácté, to přijde světoznámý záhadolog, spisovatel, cestovatel Erich von Däniken a opravdu přinese zajímavé podněty, takže vydržte s námi až do 11 nebo do dvanácté hodiny. Teď už tady se mnou ve studiu sedí pan doktor Petr Velčevský, pěkný den přeji.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Dobré dopoledne přeji.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A je jasné, že se budeme věnovat těm vašem bradavicím. Bradavice jsou ovšem dvojího typu, jedny jsou takové ty stařecké, ty teď necháme stranou.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ano, budeme se věnovat těm infekčním, které jsou aktuální obzvláště v letních měsících.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžeme je chytit například u bazénu, když říkáte infekční, kde takovou bradavici chytím?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Nejčastěji ji chytíte na veřejných prostranstvích, kde se nebudete chránit například obuví, protože bradavice se přenáší buď přímým kontaktem nebo také nepřímým kontaktem z odloučených povrchových vrstev kůže, které se právě mohou nacházet na takovýchto koupalištích, saunách nebo jiných veřejných prostorách.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to nás čeká teď, tedy léto začíná. Tedy bránit se mohu takovému tomu přenosu virových bradavic tím, že používám správnou obuv a obouvám se na koupaliště?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ano, používat vlastní obuv, nějaké deky, nelehat si přímo třeba na kachličky, kde samozřejmě ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale všechno použiji, a přesto bradavici v uvozovkách chytím a mohu ji chytit kamkoli?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Nejčastěji ji chytíte v obličeji, na rukou a na nohou, konkrétně na ploskách, kde ta vnímavost té kůže největší a ta možnost toho uchycení nejvyšší.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a když se všimnu, že toto se přihodilo, tak mám navštívit svého dermatologa nebo nejprve tedy svého asi obvodního lékaře, abych to s ním zkonzultovala?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Můžete jít přímo za kožním lékařem, je to na místě, protože může se také stát, že se o bradavici nejedná, pak by si člověk volně dostupnými přípravky v lékárně mohl uškodit, ale ne pomoci.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže za odborníkem a jak odstraňujete takové bradavice, je jeden způsob, více způsobů?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Prvně musím říct, že si sám pacient může odstranit sám, pakliže ví s jistotou, že se jedná o bradavici, a to volně dostupnými přípravky v lékárnách s obsahem kyseliny acetylsaliciové nebo kyseliny mléčné, čímž ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou asi takové ty menší bradavičky, které ...
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Plošnější většinou, kde je dostačující ten keratolitický efekt, to znamená, takové to rozpustění té povrchové vrstvy kůže a odrušení.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to, podaří se všechno.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
A odloučení těch bradavic.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale když potřebuji přece jenom asistenci lékaře, co volíte?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Pak je nejčastějším způsobem ošetření tekutým dusíkem, zmražením, což není úplně příjemný způsob, ale poměrně razantní a většinou jednorázový.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže zmražení tekutým dusíkem, to je stará známá metoda. Existují v dobách, kdy technologie postupují, ještě nějaké další způsoby?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak krom diatermokulagulace existují ošetření laserem, které si však hradí pacient sám, používají se až v krajních případech, kdy ty běžné metody, které hradí pojišťovny, selhaly.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy takový krajní případ nastává?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Většinou nastává u ošetřování bradavic na ploskách, kde jsou jednoduše řečeno zašlapané, kde ta epidermis to místo, kde se ty bradavice nachází, je poměrně silná a jsou poměrně hluboko uložené a tím spíš, že člověk se pořád vlastně tlakem, chůzí dostává do situací, že tu bradavici zašlapává hlouběji, tak to ošetření tím tekutým dusíkem je buď opakované několikrát a poměrně nepříjemné pro toho pacienta, pak přichází na řadu například cévní laser.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a ten cévní laser působí stoprocentně?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak důležité je říct, aby pacient sám o ty své bradavice dbal, to znamená ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To zní zajímavě.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Po každém ošetření aby po nějakém časovém odstupu ostříhal tu nekrotickou už mrtvou kůži, aby to další druhé případné ošetření mohlo být zacíleno a nedotýkalo se tak nějaké té bariéry, která by měla být odstraněna, to znamená vystříhat ty bradavice, případně, když si na to pacient netroufá, dostavit se v nějakém časovém intervalu s tím lékařem, který, s jehož pomocí to udělá a před tím ošetřením.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A kolik takových ošetření laserem je tedy třeba, aby se bradavice na plosce nohy například odstranila?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Často stačí jedno ošetření, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že těch ošetření je většinou třeba 2 až 3.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to pořád, myslím, ještě jde.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Pořád na těch ploskách je to lepší než u toho tekutého dusíku ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tekutý dusík často bývá ještě víckrát.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Několikeré opakování a člověk se jich nezbaví.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To říká lékař Petr Velčevský, který je ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po písničce se můžete ptát i vy.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak odstranit bradavice virového původu, tak o tom mluvíme s Petrem Velčevským z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, 221552424 anebo 2525 náš telefon a první dotaz. Dobrý den přejeme.
posluchačka
--------------------
Dobrý den.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptejte se. Dobře vás slyšíme.
posluchačka
--------------------
Ano, slyšíte mě.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Výborně.
posluchačka
--------------------
Tady je čina. Já mám radu, na ty bradavičky, jak jsou na krku, tak používám takovou směs ocet se solí s mořskou a potírá se to, dokavad se ty bradavičky neztratěj. A funguje to.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za tuhle radu, ovšem to pravděpodobně nebudou bradavice virového původu, o kterých dnes mluvíme, ale takové ty stařecké, pane doktore.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Nedá se říct úplně stařecké.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Výrůstky v podstatě.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Nejedná se o infekční onemocnění v tomto případě. Jedná se o nezhoubné takové kožní výrůstky, které jsou poměrně běžné a s věkem přibývají často.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže slyšeli jsme radu, která funguje?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
To ošetření jejich, to se dá řešit leckterým způsobem, ale je to pouze kosmetická záležitost.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si další dotaz. Pěkný den přejeme.
posluchačka
--------------------
Dobrý den, můžu mluvit?
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, slyšíme.
posluchačka
--------------------
Já bych také měla jednu radu, mám s ní dobré zkušenosti. Syn měl jako mladý celý /nesrozumitelné/ bradavic a chodil na vypalování, udělaly se mu znova, tak mi poradila jedna paní koupele v odvaru čerstvé dubové kůry a do 14 dnů se vysypaly samy. Podruhé se mu to udělalo asi po 2 letech na noze a tím samým způsobem jsme to zkusili. Hrnec zčerná, je na vyhození. Musí to být čerstvá, nikoliv sušená dubová kůra a denně v tom koupat a do 14 dnů zmizí.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak děkujeme i za tuhle radu. Pane doktore, budete komentovat?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Děkuji za tuhle radu.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Necháme to a poslechneme si další dotaz. Pěkný den přejeme. Dvojka Českého rozhlasu.
posluchač
--------------------
Dobrý den. Prosím vás, to už jsem já?
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jste to vy. Slyšíme.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Dobrý den.
posluchač
--------------------
Já bych se prosím vás chtěl zeptat, před převratem byl velmi výbornej přípravek na ztvrdlou kůži, jmenoval se Kobra, byla to nějaká salicilová mast, která obsahovala údajně nějakej ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nějaké rozpouštědlo nebo změkčovadlo asi.
posluchač
--------------------
Ne, ne, ne, trávicí enzym.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Nějaký /nesrozumitelné/ nebo amilasi máte na mysli?
posluchač
--------------------
Prosím?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Lipasi nebo amilasi nebo kyselinu chlorovodíkovou?
posluchač
--------------------
Mně řekl doktor, že to obsahuje trávicí enzym. Já bych se chtěl zeptat, jestli, proč se ta Kobra už nevyrábí a jestli se vyrábí něco podobnýho nebo stejně účinnýho jako ta Kobra, protože to dokázalo prakticky odloučit velmi silnou starou kůži a i tu bradavici, to je všechno, co bych se chtěl zeptat? Děkuju, na shledanou.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme. Na shledanou.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak já bych připomenul, že s Kobrou zkušenosti nemám v podobě masti nebo lokálního přípravku, ale důležité je říct, že ty masti, které obsahují vysoké procento těchto keratolitických složek, to znamená těch odlučovacích, rozpouštěcích, tak ty jsou pouze na lékařský předpis právě proto, aby si pacient nezpůsobil nějaké popálení nebo nějaké trauma.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže u lékaře konzultace.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
U lékaře můžete po konzultaci dostat velice silné keratolitické přípravky, které vám, když bude pacient /nesrozumitelné/, to znamená bude rozumný, tak to půjde odloučit poměrně rychle po konzultaci s lékařem.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si další dotaz. Pěkný den přejeme. Ptejte se, slyšíme.
posluchačka
--------------------
Haló.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Já tam volám, nevím, jestli volám teďka správně, ale možná, že jo, jsem pacientka z Mníšku a trpím strašnou bolestí esíčka v bederní páteři, měla jsem rehabilitace ..
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to bohužel nevoláte správně. Téma jóga už jsme probrali. Ale poslechneme si další dotaz, teď mluvíme o bradavicích, o virových bradavicích, které získáváme u bazénu, na koupalištích. Dobrý den přejeme.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady je Tamara z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem asi před rokem koukala na nohy, nějak mě to bolelo a já jsem si tam dobře neviděla, protože mám těžkou artrózu v koleni, tak jsem nemohla tak ohnout tu nohu. Já jsem šla k paní doktorce a ta mi říkala, že tam mám 8 bradavic na plosce nohy. Potom mi to začala něčím natírat, a to trvalo půl roku, vůbec se nic nepohnulo a pak jsem šla potom na pedikůru a ta paní mi to dobře vystříhala všechno, šla jsem znovu k paní doktorce a ta už viděla na ten kořínek, tak mi to potom vypalovala, ale já nevím, proč to muselo trvat tak šíleně dlouho a musela jsem si to každý den natírat. Bohužel ten recept jsem ztratila, co jsem na to měla.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za tuhle zkušenost. Pane doktore, je to běžné, že trvá vypalování na plosce nohy tak dlouho?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ano, tahle zkušenost může být a týká se to právě těch lokálních aplikací na plosky, kde ty bradavice jsou poměrně odolné a často se musí poměrně často sáhnout k razantnějším metodám, jako je právě tekutý dusík.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě poslední dotaz si poslechneme, dobrý den. Slyšíme se?
posluchač
--------------------
Dobrý den, tady Petr. Já bych se zeptal, chodil jsem na vypalování bradavic a na plosce nohy a bradavice mi potom zmizela a za třičtvrtě roku nebo za rok se na tom samým místě objevila znovu. Tak se chci zeptat, jestli tam zůstává nějaký zárodek, který se třeba objeví nebo to bylo nedokonale odstraněno, nebo ...
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Může být oboje, to znamená, jestli to bylo přímo na tom samém místě, tak tam ta bradavice v uvozovkách mohla spát v těch hlubších vrstvách té povrchové kůže a mohla se vám takhle probudit později. Samozřejmě mohl jste se nakazit i znovu v některých místech a objevilo se to právě v tomto místě, protože ta kůže tam již byla narušena původně a byla tam větší pravděpodobnost, že se nakazíte právě v tomto místě.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže skutečně ta virová nákaza bradavicemi tedy se může opakovat?
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Se běžně opakuje, ano, tady ta imunita nemá takovou funkčnost.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To říká lékař Petr Velčevský z Dermatologicko-venerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 a bude s vámi diskutovat ještě asi 15 nebo 20 minut na našem chatu, tam mu můžete psát své dotazy na web dvojka.rozhlas.cz. Děkujeme, pane doktore. Hezký den.
Petr VELČEVSKÝ, lékař, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Také děkuji. Hezký den.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka