Bolesti zad

5. říjen 2018
Káva o čtvrté

Host MUDr. Hynek Lachmann, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol. Moderuje Jiří Pešina.

Spustit audio
autor: Jiří Pešina