Blíží se 60. výročí kněžského svěcení papeže Benedikta XVI.

25. červen 2011

Slavnostní bohoslužby, přednášky a desítky dalších akcí v arcidiecézi Mnichov a Freising i v biskupství Řezno provázejí velkolepé oslavy 60. výročí vysvěcení bavorského rodáka, papeže Benedikta XVI. knězem.

Od konce druhé světové války uplynulo jen několik let, psal se 29. červen 1951, o slavnosti sv. Petra a Pavla bylo v mariánském Domě ve Freisingu vysvěceno 45 mladých seminaristů - mezi nimi byli také Josef Ratzinger a jeho bratr Georg.

Na kněžské svěcení Benedikt XVI. rád a často vzpomíná, také ve své knize "Z mého života“:

„Byl to nádherný sluneční den, který zůstane nezapomenutelný. Do Dómu tehdy zabloudil malý ptáček, bral jsem to jako znamení a souhlas seshora.“

Papež Benedikt XVI.

Tehdy málokdo tušil., že mladý teolog se jednoho dne stane hlavou katolické církve. S hrdostí i pokorou si tento fakt i jeho celoživotní dráhu velkolepě připomíná papežovo rodné Bavorsko. Za obrovský dar pro církev označil šedesát let kněžské služby Josepha Ratzingera mnichovský kardinál Reinhard Marx.

Kardinál Reinhard Marx: „Nejlepší, co svatému otci můžeme věnovat, je modlitba. Být knězem je důležitá i náročná služba církvi, vést a spojovat tak velkou komunitu věřících na celém světě. Papež je zároveň postavou, která představuje jednotu církve, proto je důležité modlit se za něj, aby jej duch svatý posílil a povzbudil, zejména v době, kdy se Benedikt chystá na svou další, zářijovou návštěvu Německa.“

Řekl Českému rozhlasu kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mnichova a Freisingu. S těmito a dalšími místy bavorského regionu je papež dodnes propojen a kromě dokumentárního filmu mu je chce připomenout i unikátní dárek, který poputuje do Vatikánu.

Kardinál Reinhard Marx: „Tady je prakticky jeho vlast, Traunstein, kde sloužil svou první mši, a další místa, kde žil a působil, proto jsme vydali faksimile, ručně psanou kroniku z doby, kdy studoval teologii, celebroval první mši, kdy jako docent vyučoval v semináři ve Freisingu. Je to unikát a doufám, že mu tento dárek brzy budu moci osobně předat.“

Těší se kardinál Reinhard Marx na další shledání s papežem. Jsou poměrně častá a Benedikt XVI. se pokaždé zajímá o vlast:

Kardinál Reinhard Marx: „Ano, můžeme hovořit o mimořádném spojení.“

Oslavy 60. výročí kněžského svěcení Josepha Ratzingera vyvrcholí 8. července v Traunsteinu, kde sloužil svou první mši. Svatý otec oslaví jubileum přesně v den, kdy se v roce 1951 stal knězem, 29.června na bohoslužbě ve Svatopetrské bazilice v Římě.

autor: zis
Spustit audio