Biskup Malý: S Pavlem přichází šance ukázat, že politika není jen boj o moc, ale i úsilí o všeobecné dobro

10. březen 2023

Petr Pavel včera na společné schůzi sněmovny a Senátu na Pražském hradě složil do rukou předsedy horní komory parlamentu slib a započal tak své pětileté období ve funkci prezidenta. Jaké byly nejsilnější momenty slavnostní inaugurace? A jaký byl hlavní význam podvečerní bohoslužby ve svatovítské kapli? Biskup Václav Malý v audiozáznamu ještě zhodnotí 10 let pontifikátu papeže Františka.

„Inaugurace nového českého prezidenta proběhla důstojně. Osobně mě překvapilo, v jak dobré náladě přihlížející lidé byli. Celé to bylo provázeno velkým očekáváním, že se konečně změní styl, kterým prezident země vystupuje,“ hodnotí slavnostní akt světící biskup pražský Václav Malý.

Podle něj je to známka toho, že lidé nerezignovali. S vyjádřením Petra Pavla, že společnost není rozdělená, jen se více mluví o tom, co ji rozděluje, ale Malý spíše nesouhlasí. „Řekl bych, že společnost rozdělená je. Je nejistá, neklidná. Proto je podle mého názoru tak důležité apelovat na to, abychom spolu hovořili, i když máme různé názory. Všichni přece máme spoluzodpovědnost za to, co se děje, za budoucnost našeho státu. Naším úkolem by proto mělo být předat novým generacím stát, který je kultivovaný, stabilní a kde vládne solidarita mezi různými vrstvami.“

Kultivovanost místo hrubosti

V posledních letech jsme ale podle Malého byli svědky spíše opaku. „Chyběla tu slušnost. Když se mnou někdo nesouhlasí, nemusím přece reagovat hrubě. V posledních letech tu ale vládla hrubost a vulgarita. Proto je dobře, že pan prezident kladl důraz na kultivovanost.“

Čtěte také

Podstatným prvkem podle Malého byl i důraz na to, že ač je Česká republika malý stát, nemusíme trpět pocitem méněcennosti. „To, že bychom mohli podle Petra Pavla hrát významnější roli v evropském společenství, více se zapojit do mezinárodní politiky, je, myslím, veliké povzbuzení.“

V tomto kontextu však Malému trochu chyběl apel na obhajobu lidských práv ve světě. „Nejsme zodpovědní jenom za naši vlast, ale jsme spoluzodpovědní za situaci na celé naší planetě. Nemůžeme ze sebe dělat polobohy, ale můžeme si všímat toho, že je na mnohých bolavých místech naší planety potlačována lidská důstojnost. Upozorňovat na to podle mě patří k prezidentskému úřadu.“

Zapojení do občanských iniciativ ze strany nejvyšších představitelů je však podle Malého nulové. „Očekávám, že nový pan prezident bude rozvinutí občanské společnosti podporovat. Že bude vysvětlovat, co fungování a členství v Evropské unii znamená. A zároveň bude přirozeně zdůrazňovat morální dimenzi politiky, tedy to, že politika není jenom boj o moc, ale že je to úsilí o všeobecné dobro, což už prokázal svými cestami do různých regionů. Pravidelně by měl také vystupovat ve veřejnoprávních médiích a zdůrazňovat, že není žádný korunovaný král, ale že situaci s lidmi prožívá a že jim naslouchá.“

Prosba o požehnání

Součástí inaugurace Petra Pavla byl i podvečerní duchovní obřad ve Svatovítské katedrále, na němž byli přítomni zástupci nejenom křesťanských církví, ale i reprezentanti židovské náboženské obce. „Poselstvím tohoto setkání nebylo, že by křesťané chtěli nějak uchopit nového prezidenta. Byla to především prosba či přání o požehnání, aby se mu v úřadu vedlo dobře. Nezapomeňme, že katedrála je především symbolem české státnosti.“

Stejně jako i lebka svatého Václava. „Úctu k němu projevoval i Karel IV., největší panovník v našich dějinách. Takže je důležité, abychom měli smysl pro tuto symboliku. Hlavní význam bohoslužby tedy byl opravdu v tom, že Petr Pavel může navazovat na tuto duchovní tradici, na kulturu, která tu byla vytvářena po celá staletí, na naši národní tradici,“ uzavírá Václav Malý.

Spustit audio

Související