Benedikt Tomáš Mohelník: „Nový papež bude asi pomáhat hlavně chudým“

25. březen 2013

Je dominikánem a usedl do křesla pro hosta Dvojky v předvelikonočním pondělí (25. března). Přišel v bílém řeholním rouchu, které je prý identické s tím středověkým. „Bílé je proto, že k nejlevnějším kdysi patřila nebarvená vlněná látka. Nosíme ho dodnes.“

Symboly Velikonoc
Velikonoce jsou tady. Odkud vlastně pochází název Květná neděle? „Současná zima tomu nenapovídá, ale je to proto, že si připomínáme vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán olivovými a palmovými ratolestmi. Odkud pochází název Zelený čtvrtek, se přesně neví. Patrně to odkazuje na zelené byliny, které byly součástí jídelníčku židovské velikonoční večeře. Velký pátek je připomínka Ježíšova ukřižování. Bílá sobota se tak nazývá proto, že jeho tělo bylo zabaleno do bílých pláten a Velká noc je svátkem jeho vzkříšení. Odtud také název Velikonoce, které jsou pohyblivým svátkem. Je to vždy první neděle po prvním jarním úplňku. Proto to časové rozpětí.“

Velikonoce jsou také svátkem jídla
Každý den Velikonoc má své zvyky a jedním z nich je také symbolické mytí nohou. „Ve čtvrtek se koná při bohoslužbě. Odkazuje to na chvíli, kdy Ježíš myl nohy svým apoštolům se vzkazem, že láska je služba druhému.“ Jídlo je, podle Benedikta Tomáše Mohelníka, o Velikonocích také důležité. „Je to doba radostná a slavnostní a ta je spojená s různými pokrmy, ve kterých hrají roli krajové zvyklosti. V neděli se žehnají pokrmy: vajíčka a pečení beránci, kteří jsou biblickým symbolem Krista trpícího, jehož krví jsme zachráněni.“

Papež František zdraví účastníky inaugurační mše

Čím jsou zajímaví dominikáni
Jak se člověk stane řeholníkem? „Pocházím z Valašska a byl jsem vychováván v rodině věřících. Ale pamatuji si, že jsem při náboženství chodil za školu. A pak, jako každý mladý člověk, jsem začal hledat smysl života. Na Střední průmyslové škole kamenické v Hořících, kde jsem studoval sochařství, jsem si kladl mnoho otázek, ze kterých vykrystalizovalo rozhodnutí stát se řeholníkem. Základní teologická studia jsem absolvoval v Olomouci. Dominikáni mě zaujali společným životem v klášteře a dobrým duchovním základem. Působí také aktivně navenek, to znamená, že svou víru předávají druhým. Dominikánem jsem od roku 1989 a jsem velmi spokojený.“

O novém papeži
Nedávno usedl na papežský stolec první jezuita. „Zvolení Františka I. pro mě bylo velkým překvapením. Nejsem znalec vatikánských poměrů, ale dalo se očekávat že nový papež nebude z Evropy. Většina věřících dnes nežije v Evropě a je logické, že církev otevřela svoji náruč tímto směrem. Jistě je to zajímavý člověk, který bude chtít především pomáhat chudým. Je to dáno jeho zkušeností z Argentiny, kde jsou velké sociální rozdíly. Vzdělání je jedna z věcí, která novému papeži bude jistě ležet na srdci.“

Jsme lidé s normálním životem
Jak se žije za zdmi kláštera? „Úplně normálně s tím rozdílem, že náš čas je rozdělený motlitbami. Je nás tam deset a vykonáváme různé práce, včetně té administrativní. Já ještě k tomu přednáším na teologické fakultě Unizerity Karlovy v Praze. Pravdou je, že někteří se na nás dívají jako na exoty.“

Více se dozvíte, pokud si poslechnete audiozáznam (u článku nahoře) rozhovoru s moderátorkou Danielou Brůhovou.

autor: eh
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.