Adiktolog: Jste děsně v pohodě a s pocitem, že máte závislost pod kontrolou? Opak je pravdou

3. leden 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy meditace - guru - intoxikace - halucinace - halucinogeny - drogy

Víte, že závislí můžete být nejen na alkoholu, kouření, psychotropních látkách, ale taky na sociálních sítích či na mobilních telefonech?

„Slovo závislost bych rozhodně nepoužíval v tak širokém kontextu, jak se to dnes běžně dělá,“ říká přednosta Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze Michal Miovský.

V jádru každé závislosti vždy stojí porucha samoregulační dovednosti, kterou podle lékaře ztrácíte postupně, a to včetně nadhledu. „Máte pocit, že je vše děsně v pohodě a vy to máte pod kontrolou. Opak je pravdou, obvykle už dlouho.“ Jak se taková závislost na mobilech ale vůbec léčí?

Závislost na telefonování?

„Pokud by šlo o gamblerství, tak si asi dovedete představit, že léčbou je naučit se automatům a sázkovým kancelářím vyhýbat. Kdybyste podobnou metodu zvolili u člověka závislém na telefonování, taky ho můžete zcela vyřadit ze sociálního kontaktu. A když to dovedete do absurdna, tak i ke schopnosti postarat se sám o sebe, protože nebude moci pracovat.“

Léčbou je práce na znovu vytvoření schopnosti tento nástroj ovládat tak, abyste se nestali otrokem vlastního nástroje. Na obnově seberegulace ale s vámi budou pracovat, i když máte problém s alkoholem nebo tabákem.

Co na to odborník?

„Asi bych v tomto případě byl opatrný se slovem závislost, ale v podstatě si člověk může vytvořit vazbu s jakoukoli látku. Psychologická stránka může být tak významná, že dokonce můžete prožívat potřebu něčeho, co vaše tělo ve skutečnosti nepotřebuje,“ komentuje primář. Člověk tak může ujet téměř na čemkoli.

Zavažná vs. méně závažná závislost

„Buď máte postel a ležíte v nemocnici, nebo na léčení docházíte. Tak jednoduše rozdělujeme léčbu závislostí v praxi.“ Pokud jste krátce hospitalizováni v nějakém druhu zařízení, a jedno jestli se jmenuje detox anebo dlouhodobá (třeba i roční) léčba v terapeutických komunitách. Další skupinu pak tvoří závislí, kteří se léčí v nejrůznějších programech v ambulantních zařízeních.

autoři: lup , Jiří Holoubek
Spustit audio